Su Sızıntı Tespiti

Su Sızıntı Tespiti  özel metotlar ve profesyonel ekipmanlar,profesyonel ekip ile en iyi hizmetle Protek Mühendislik olarak buradayız.

Evinizde hasarlara yol açılmasını bu hasarların size masraf çıkartmasını istemiyorsanız Protek Mühendislik sizin için en doğru adres. Unutmayın teşhisi konmayan tedavi, tedavi değildir.

 2002 yılında Avrupa’dan transfer ettiği son teknoloji cihazlarla tecrübesini birleştirerek bu sistemin teorisini (3-T formülü) oluşturmuş olan Protek Mühendislik firması, alanında çok iddialı olmakla beraber kendimize şart koştuğumuz kurallarla en iyi ve kaliteli hizmeti sağlıyoruz. Konutlarınız da ki rutubet, su sızıntısı, atık su tıkanıklarını ve kaloriferin su eksiltmesi gibi problemleri kesinlikle hiçbir yeri kırmadan, dağıtmadan noktasal olarak tespit etme olanağı sunmaktadır. Firma yetkilisi Abdullah Bey şu bilgileri ilk defa bizimle paylaştı;

  Bize göre Türkiyede 2 adet problem vardır;

Biz Protek firması olarak sıhhi tesisat alanında bu iki problemi çözdük. Protek firması İstanbul’un tamamına hizmet vermektedir. 2007 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar ile hizmet kapasitesini %100 attırarak şehirler arası hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca araç ve gereçlerine katmış olduğu son teknoloji cihazlar ile yerin 1–2 metre altındaki tesisat kaçaklarını tespit etmektedir.

Türkiye’de bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kullanılabilir su miktarı azalmakta olup su fakiri ülkeler arasına hızla ilerlemektedir. Sorumluluk ilkesi ile hareket eden Protek firması şehir şebekelerindeki yeraltı tesisat kaçaklarının tespiti ile aynı zamanda bu gibi çalışmaları yapan yabancı sermaye şirketler vasıtası ile yurt dışına çıkan dövizi önleyici projelere imza atmaktadır. 2008 yılını kaçakları önleme yılı ilan etmiş bulunmaktayız.%100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Protek firması bu gibi konularda bir ilke imza atmış bulunmaktadır.

   İl ve ilçelerdeki şehir şebeke kayıplarının hesaplanması ve kaçakların tespiti hususunda günümüzde yetişmiş uzman eleman çok az bulunmaktadır. Protek firması 2008 yılında bu projelere daha çok yatırım yapma kararı almış bulunmaktadır. Son olarak diyoruz ki;

 Şehir şebekelerindeki kayıpları önleme hususunda yöneticilerimiz daha duyarlı olursa ve halkımızı bilinçli su kullanımı konusunda bilgilendirirsek gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmış olacağız, sorumluluk hepimizin.”

Su Sızıntı Tespiti
nin Geçmişi:

Tesisat alanında özellikle seksenli yıllar dan sonra başlayan teknolojiye bağlı iyileşme sürecin de birçok teknolojik gelişme sağlanarak günümüz standartlarına gelmiştir.  Bu gelişim sürecini kademe kademe sıralayacak olursak sizlere şöyle sunulabilir.

İlk olarak galvaniz ve demir tesisatlar la başlatılan bu süreç maliyeti düşürmek adına öncesinde galvaniz tesisat ile devam eder iken,  tesisata ekleme ve lokal onarımların zorluğundan kaynaklı olarak değişim gerekliliğini ortaya koymuştur.

tüm bu zorluklar ortaya koyduğu bilinç ile tesisat hizmeti mavi boru tanışmıştır. Mavi boru galvaniz tesisata göre kolaylık sağlasa da  yaşanılan zorlukları sadece azaltmasını sağlamıştır. Ancak değişim sürecine giren tesisat sektörü daha kullanışlı ve maliyeti azaltarak yapılabilecek en hızlı, en sağlam en önemlisi olarak maliyeti en az aynı zaman da en dayanıklı malzeme arayışına girdi. Çalışmalar hız kazanırken Sakarya depremi olarak da bilinen de mega şehir İstanbul'uda içine alan ve büyük acılara neden olan 7.4 şiddetinde büyük bir deprem ile sarsılan ülkemizin en büyük şehirleri bir çok problemin ortaya çıkmasına ve bizim bu problemlerin sebebini bulmaya yönlendirmiştir. Sebebi bulunan sorunlar aşağıda belirtildiği gibi çözümleri de yıllar boyunca araştırmalara konu olmuştur.

Problemlerden en önemlisi olarak önümüze çıkan sorun ise hasar gören hatta yıkılan konutların ve buna benzer binaların çok büyük kısmında daha önceden oluşan Su Sızıntısı probleminin bina temeline, kolonlara çok büyük hasar verdiği bununla birlikte temelde yaşanılan bu problemin  betonun yapısını bozmasına yol açmıştır. Zarar gören temel ve kolon içerisinde bulunan ve taşıyıcı özelliğe sahip demirlerinde bundan etkilenerek önce Su Sızıntısı ile nemlenip paslanmasına sonrasında ise çürümeye giden bir yol aldığı ve yaşanılan en ufak bir sarsıntıda binaya büyük hasarlar vererek yıkılmaya giden bir trajedi yaşattığı ortaya çıkmıştır.

İşte bu hususta araştırma yapan deprem yetkilileri İstanbul da 30 yıl içerisin de büyük bir depremin olma ihtimalinin % 90 olduğunu belirtmektedir. Bu tarihten itibaren Bina temellerinde yaşanılan bu betonun niteliğinin kaybına ve içerisindeki demirlerin çürümesine neden olan bu Su Sızıntısının neden olduğu sorusu ortaya çıkmıştır. Araştırmalar sonucu bu problemin en büyük sebebinin bina içindeki temiz su atık su hatta kalorifer tesisatından kaynaklı Su Sızıntısı sonucu temele zarar inen suyun  zarar verdiği görülmüştür. Bu durum Su Sızıntısının ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sonucu yapılan çalışmalar bu tür Su Sızıntılarının tesisattaki hangi problemlerden kaynaklandığı konusunu ortaya çıkartmıştır.

Birinci olarak karşımıza çıkan sorun tesisat malzemesindeki kalitesizlik görüldüğü ve bunun daha kaliteli bir sisteme geçilmesinin şart olduğu anlaşılmıştır.

İkinci olarak işi bilmeyen bilinçsiz kişiler tarafından veya bilinçsiz müteahhitler tarafından yapılan tesisat uygulamaları ortaya çıkmıştır.

Son olarak ise insanların tesisatlardan kaynaklı bu sızıntılarının  önemini idrak edemediği için gerekli hassasiyet ve ilgilerini vermemektedir. 

Birinci ile başlayacak olursak tesisat malzemelerinde kullanılan mavi boru değiştirilerek günümüzde de kullanmaya devam ettiğimiz  PP plastik tesisat malzemelerine geçilmiştir. Tesisat malzemesindeki bu değişim kalitenin yükselmesine ve tesisatlardan kaynaklı bu tür Su Sızıntılarının en aza indirgenmesini sağlamıştır.

Diğer bir husus olarak ön plana çıkan tesisatları yapan ve emek veren bu işin ustası, veya teknisyeni olarak çalışan hizmet erbabı kişilerin belirli bir deneyime erişmeleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi olması zorunluluğu çıkmıştır. Günümüzde hala yeterli seviyeye gelmemiş olsa bile bunu çok önemli bir adım olarak görüyor ve önemsiyoruz. Etkisi henüz hissedilmese bile bu zorunluluk bu sektörde hizmet veren hizmet erbabı kişilerin bulunduğu seviyeyi atlatarak kalite de çok iyi bir noktaya gelineceğine inanıyoruz. Çünkü bu belge olmaksızın çalışan kişilerin gerekli yeterliliğe sahip olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bundan ötürü bu yeterliliğe sahip olmayan şahıslar tarafından yapılan tesisatlar günümüz de sorunun en büyük kaynağını oluşturmaktadır. Bilinçli bir toplumun oluşması için sürdürülen çalışmalar olsa da çok yetersiz olarak görülüyor ve buna olan eğilim önemini ve gerekliliğini ön plana çıkartıyor. Bizim önerimiz yapılması gereken devlet olarak görsel ve yazılı reklam ile birlikte kontrol ve denetimin çok iyi geliştirilmesi bu konu ile ilgili alınan tedbir uyarı ve cezaların bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. çünkü 1999 yılında tecrübe ettiğimiz ve bir daha önümüze çıkacağı kesin gözü ile bakılan bir deprem için hiç ders almamış ve bu tedbirleri uygulamadığımız için yaşanılan acıların tekrarı içimizi yaksa bile önlemini almadığımız her hatanın sorumluluğu tüm vatandaşlara çok büyük bedel olarak dönecektir.  Unutmayın ucuz diye aldığınız hizmeti veren kişinin yeterli donanıma sahip olamaması ve yaptığı yanlışlar size çok pahalıya mal olabilir.

Son olarak ise özellikle vurdumduymaz beni etkilemiyor veya sırf maliyetten kaçmak için bu tür su sızıntılarını önemsemeyen kişilerdir. Üst katta oldukları için bina zemininde yaşanılan sıkıntılara önemsemeyen ve vurdumduymaz davranan insanlar aynı sonucu yaşamamaları için bu problemin önemini idrak etmelidir. Bu için insanları bilinçlendirici yayanlar yapılarak gerek görsel basın gerek yazılı basın hatta radyo gibi enstrümanlar  ile insanların bilgi edinme ve bilinçlenmeleri sağlanmalı hatta buna devlet yetkililerimiz vasıtasıyla kamu reklamları oluşturulmalıdır. Çünkü bu vurdumduymazlığın cezasını sadece önemsemeyen kişi değil mağdur olan kişiler ve tüm toplum çekecektir.

Bahsi geçen tüm bu hususlar  bugün de yaşanılmak da olup bu sorunların çözümü için geliştirilmek istenilen tesisat sektörü adına bu tür problemlere sebep olduğu bir çok sorunların çözümü araştırılmaya başlanmıştır. Çözüm arayışları ilk olarak tesisatlardaki tek bir sorundan dolayı tesisatın genelinin yenilenmesi lazımdı. Tesisatlardaki bu yenileme fayansların kırılmasını gerektirdiği gibi fayans altı tesisatlardan dolayı tesisatı yenilemeye alınan binayı inşaat haline getirilerek günlerce içine girilemez ve harap bir duruma sokuyordu. Bu tür Problemler öncelikler o hizmete veren kişi için maliyeti artıyor, bu maliyetler müşteriye artı masraf olarak yansıyor buda milli ekonomiye zarar verdiği gibi ustanın da çok büyük emeklerine mal oluyordu. Bu durumun doğurduğu en büyük problem ise tesisatın yenilenmesi sonucunda ortaya çıkan fayans uyumsuzluğu ve evinin estetiğini bozdurmak istemeyen ve evde çirkin bir görüntü meydana getiren müşterilerdir. Bundan dolayı müşteriler aynı fayans talep ederler ancak yıllar önce yapılmış binanın aynı fayansları ya üretilmiyor ya da tamamen sistemden kalkmış bir fayans olarak karşımıza çıkıyor.Bu durumun doğurduğu sonuç olarak sadece tesisatın geçtiği fayansların yeri değil tüm fayansların değişimi yapılmak zorunda kalarak işlem yapılan yer tamamen tadilata alınıyordu. Burada bir ihtiyacın doğması üzerine bu tür sorunları çözmek ve insanları mutlu etmek için yeni bir sistem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç tesisat üzerindeki tek bir hatadan dolayı bu kadar masraf emek kaybına girilmemesi için Su Sızıntısının nerede ve neden olduğu araştırılmaya başlanmıştır.

İlk olarak hangi tesisattan kaynaklandığı araştırmak için temiz su tesisatlarında kontrol sistemi nasıl olur sorusu çıktı. Bunu basit ama bir o kadar da etkili olan bir sistem geliştirildi. Tesisat içerisine uygulanan basınç sayesinde en ufak kaçakta dahi manometre düşüş göstererek temiz su tesisatından kaynaklı olup olmadığı net olarak ortaya çıkmıştır. Bu basınç testi ve manometre sayesinde  çok büyük başarı sağlanmış oldu. Su sızıntısının daha sonra pprc tesisatın da olduğu tespit edilen Su Sızıntısının tesisatın hangi bölümde ve noktasında olduğu sorusu çıktı.  Öncelikle Su Sızıntısının nasıl tespit edileceği ile ilgili araştırmalar başlaması sonucu bu tür Su Sızıntılarının ses çıkarttığı ortaya çıkmıştır. İşte bu noktada bu sesi duymanın peşine düşen araştırmacılar ve bu işe gönül verenler ilk olarak doktorların kalp ve iç hastalıkları dinlemede kullandı özel kulaklık ile denemeler başladı. Ancak tüm sesleri içine alan bu dinleme yöntemi belli bir başarı getirse de bu çok düşük oldu. Çünkü Su Sızıntı Tespiti için onun çıkarttığı sesten başka hiçbir sesin kulağa gelmemesi gerekliydi. Bunun içinde öyle bir dinleme cihazı olmalıydı ki sadece koyduğun yeri duyacaksın ve diğer dış dünyadaki ses ve parazitleri önlemesi gerekliydi. İşte bu noktada ne istediğini bilen ne aradığına kara vermiş ülkesini şirketini ve kendini gelişmeye açmış kişiler insanlara daha iyi nasıl hizmet ederiz anlayışı ve aşkıyla arayışlarını yurt dışına taşıdılar. Özellikle gelişmiş ülkeler de bu sorunun nasıl çözüldüğünü araştıran hizmet ehilleri  Almanya da bulunan ve yalnızca bu iş için geliştirilmiş ve tam anlamıyla tüm istekleri yerine getiren gerekli parazitlerden uzak tutan özel bir akustik dinleme cihazı bulunduğu anlaşılınca önce bu cihaz Protek Mühendislik ile ilk kez ithal edilerek insanlarımıza hizmet etmesi için bir teknoloji hareketi başlatıp bunun her türlü eğitimini vererek plastik temiz su tesisatlardaki sızıntının neden kaynaklandığını %95 oranında çözmüş ve bulmuştur.

Diğer bir gerekli olan gelişim ise pis su tesisatların dan kaynaklanan sorunları çözmek için ilk olarak boyalı su ile yapılan çalışmalar belli bir başarı sağlasa dahi istenilen yere ulaşmamıştır. O yıllarda büyük bir ivme gelişime sahne olan teknoloji kamera alının da çok büyük gelişmeler kat ediyordu. İşte bu teknolojiden yararlanmak isteyen tesisat sektörü bu tür hatların görüntülenmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyordu. Araştırma sonucunda öyle bir kamera olmalıydı ki içerisine su almasın, kablo ile hat içerisine girsin ve çok özel bir kafa sisteminin olması ayrıca kablosunun da bu tür zor şartlara dayanabilmesi gerekliydi. Bunun için uyumlu kablonun esnekliği öyle bir ayarlanmalıydı ki tesisat içerisine itilecek kadar sert en küçük pvc olan 50 mm dirsekten dönecek kadar da esnekliğe sahip olduğu gibi kamera başlığının da bu esnekliğe uyum sağlaması için yine zarar görmeyecek kadar sert ve yine hareket kabiliyeti yüksek bir yay sitemi gerekliydi. Bunun yanın da görüntü kalitesi kayıt ve üzerinde bulunan diğer özellikler ile birlikte Özel Mikro Kamera geliştirildi. Bunun sayesinde pis su hattına kamera ile girilerek hat içerisindeki sorunlar izleme ve gösterme imkanı doğdu. Sonuç olarak pis su tesisatlarından kaynaklı Su Sızıntı Tespiti nokta olarak gerçekleştiği için problemin nokta olarak çözümü sağlanabilmektedir.

Sonuncu ise cihazlar ile yapılan çalışmalar sonucunda ne temiz su ne de pis su tesisatlarından kaynaklanan bir problem olmadığı ortaya çıkınca önceki gibi bilinçsiz bir şekilde tüm dairenin kırılması ve tadilata alınması değil iç izolasyon problemleri kontrol edilir.  Lakin pprc temiz su ve pis su tesisatlarından kaynaklanmayan bu Su Sızıntıları ya iç izolasyon ya da dış izolasyon veya çatı ve temelden kaynaklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Nem ve rutubetten kaynak problemler ise diğer tüm tesisatlar kontrol edildikten sonra karar verilebilir ve ona uygun çözüm üretilebilir.

Sadece bu süreç gösterdi ki artık Su Sızıntı Tespiti için tüm binaya zarar vermeye gerek yok bunun için risk almaya gerek yok, kendinizi tehlikeye atmaya hiç gerek yok çünkü insan sağlığı her türlü maliyetin üzerindedir. Su Sızıntı Tespiti, bu konuda uzmanlaşmış bir ekip ve kaliteli son teknoloji cihazlar ile oldukça basit halledilebilen bir problemdir. Protek Mühendislik olarak Su Sızıntı Tespitinde en kaliteli malzemeleri en uzman kadrosu ile bu işin Türkiye' de ki 1 numarasıdır.Bu işlemi tarihiyle, tecrübesiyle en ayrıntısıyla biliyor anlıyor ve tedavi ediyoruz.

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız