Adalar Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

Yer altı tesisatı su kaçak tespiti için uygulanabilir yöntemler dokuz adettir.

Yer altı tesisatı su kaçak tespiti hizmeti veren uzman firma tesisatın cinsine,

Su kaçak miktarına, tesisat üstü zemin yapısına kadar yaklaşık on beş kriter

Değerlendirmesini yaptıktan sonra hangi usulde su kaçak tespit yapacağını

Belirler.

 

Adalar Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

 

 

#Adalar  #YerAltıSuKaçağıTespiti  #AdalarYerAltıSuKaçağıTespiti

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız