Ataşehir Bina ve Zemin Su Yalıtımı

Atşehir Bina Su Yalıtımı ve Ataşehir Zemin Su Yalıtımı Normal çözülme gerilimlerine göre metal malzemenin deniz suyunda oluşan korozyon oldukça farklı değerlerdedir. Deniz suyu malzemeye zayıf bir sülfat etkisi, yaptığı için zararlıdır. Ayrıca demirin alçı ile teması korozyonıı hızlandırıcı rol oynar.     

Genellikle bir metalin korozyondan tahrip olma şekli yüzeysel aşınma, noktasal çiçeklenme ve derinlemesine çatlamalar olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar.

 

 

Akat 'in ifadesinde ise korozyon " doğadan elde edilen demir, çelik ürünlerinin belli bir süreç içerisinde tekrar doğaya dönmesi" şeklinde ele alınmıştır. Buna göre; oksitler halinde çıkarılan demir cevheri, yüksek fırınlarda enerji sarf edilerek demir haline getirilmekte, ancak çeşitli nedenlerle korozyona uğrayarak tekrar oksitlenmekte (paslanmakta) ve kullanılmayacak hale gelmektedir. Ayrıca demirdeki elektron eksikliğiyle tabii metalik potansiyelini de kaybettiğini belirterek; demir oksijen ve su ile birleşerek PAS(demir oksitleri)meydana getirmekte ve kendinden beklenen fiziki özelliklerini (çekme, eğilme, basınç) kaybettiğini vıırgulanmaktadır. Yazarın beton içerisindeki çeliğin korozyonu hakkında yaptığı konuyla ilgili, yapı ve yapımla ilgili başta mimar ve mühendisler olmak üzere herkes tarafından bilinmesi gereken araştırma sonuçlan ise şu şekilde özetlenebilir

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız