Çatalca Koku Tespiti

Çatalca Koku Tespiti

Dairenizde veya müstakil konutunuzda bir türlü çözemediğiniz koku mu var? Bu konu

insanı gerçekten de hem sinirsel yönden hem de sağlık açısından yoran ve zarar veren 

bir husus. Bunun bilincinde olan Protek Mühendislik gerekli araştırmaları yaparak 

konunun kolay ve zararsız çözümünü bulmuş ve 10 yıldır Koku Tespiti hususta hizmet

vererek yoluna devam etmektedir.

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız