Adalar Bina ve Zemin Su Yalıtımı

Bina ve Zemin Su Yalıtımı temelinde suya karşı önlem alınmaması durumunda uzun süreli kullanımda ortaya çıkabilecek problemlerden en önemlisi korozyon olayıdır.

Zeminle ve Islak Hacim Su Yalıtımı yeraltı suyu ile ilişkili bulunan yapı elemanlarında malzeme bazında su etkisi ile meydana gelebilecek fıziko-kimyasal bir olaydır.

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız