Arnavutköy Bina ve Zemin Su Yalıtımı

Arnavutköy Bina ve Zemin Su Yalıtımı Metal yapı alaşımlarının elektro kimyasal özellikleri ve bulundukları ortamın etkisiyle süreye bağlı olarak kemirilip tahrip olmalarına korozyon denir. Bu oluşum metallerin pozitif yüklü iyonlarının asit, baz veya tuzlu elektrolitik bir ortamın negatif yüklü iyonları karşısında çözülmesi ve osmatik basınçlara bağlı olarak metalde farklı elektrostatik yükler veya gerilim faklılıklarının ortaya çıkmasıdır. 

Metallerin ektrolitik bozulmaları ve farklı yüklü iyonlar arasında pil oluşturarak çözülmeyle, gerilimi büyük olandan küçük olana doğru bir elektron akımı ile başlayan olay, elektron yitiren metalin bozulmasıyla kendini gösterir. 

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız